Chwilio'r wefan
English

Bydd gwerthu eiddo'r cyngor yn rhoi hwb i wasanaethau i bobl leol

Mae Cyngor Abertawe wedi gwerthu adeilad amlwg diddefnydd a bydd yn ailfuddsoddi'r arian mewn asedau tymor hir eraill.

FormerSwanseaBoysClub

Daw'r elw o werthu hen Glwb Bechgyn Abertawe ym Mayhill, sef £140,000, ar adeg pan fo'r cyngor yn derbyn llai o gyllid gan y Llywodraeth.

Bydd y buddsoddiad yn rhaglen gyfalaf ehangach y cyngor yn sgîl hyn yn ei dro'n helpu i gynnal gwasanaethau ar gyfer miloedd o breswylwyr y cyngor.

Meddai Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad, "Mae hyn yn fargen dda i Mayhill ac i bobl ledled Abertawe.

"Caiff yr arian rydym wedi'i godi o'r gwerthiant ei ailfuddsoddi'n uniongyrchol yng ngwasanaethau'r cyngor o gwmpas y ddinas."

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Dyma enghraifft o'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud wrth i ni geisio bod yn fwy effeithiol  fel cyngor, gwneud y defnydd gorau o'n hystad a chreu arian i'w ailfuddsoddi mewn gwasanaethau er budd preswylwyr.

Mae'r eiddo, sydd ar ochr y bryn ar gyffordd Teras Berwick , High View, Long Ridge a Baptist Well Place, yn adeilad ar wahân a chanddo islawr, llawr gwaelod a lloriau cyntaf. Mae'r safle'n mesur tua 2,000 m sg.

Mae'n bosib y bydd yr eiddo'n addas i'w ailddatblygu'n adeilad preswyl. Bydd unrhyw ailddatblygiad yn amodol ar y datblygwr yn cael yr holl ganiatadau angenrheidiol, fel caniatâd cynllunio.

Llun: Hen Glwb Bechgyn Abertawe

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM