Chwilio'r wefan
English

Cynlluniau wedi'u cyflwyno ar gyfer lleoliad glan môr ar ei newydd wedd

Mae cynlluniau wedi'u cyflwyno i estyn hen leoliad glan môr 360 Abertawe.

BeachfrontCafe140818

Mae cais cynllunio sydd newydd ei dderbyn gan Gyngor Abertawe'n cynnwys cynnig i adeiladu ar ochr y Mwmbwls ac yn y cefn.

Cyflwynwyd cynlluniau gan Hole Britton Ltd, sy'n bartneriaeth rhwng cyn-seren yr Elyrch, Leon Britton, a brawd a chwaer o Abertawe, Ryan a Lucy Hole.

Maent am i'r adeilad gynnig prif fwyty â bar a bar-lolfa â chaffi gydag ardal ar gyfer cŵn, cyntedd newydd ac ardal eistedd awyr agored wedi'i hehangu.

Bydd academi chwaraeon, gan gynnwys amrywiaeth o chwaraeon dŵr a thraeth, yn hen storfa cyfarpar y safle.

Mae'r partneriaid yn bwriadu enwi'r lleoliad yn Seven i gydnabod rhif crys y pêl-droediwr. Bydd yn cymryd lle'r hen gaffi 360.

Mae'r cais, a gaiff ei ystyried gan gynllunwyr y ddinas, yn dilyn ymdrech y cyngor i chwilio am weithredwr newydd ar gyfer hen leoliad 360 a ddaeth yn wag ym mis Medi.

Gan ddibynnu ar drefniadau'r contract terfynol, bydd Seven yn cymryd lle hen safle 360 yn gynnar eleni. Bydd y cyngor yn parhau i fod yn berchen ar y safle a Seven fydd ei denantiaid dan brydles 25 mlynedd.

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM