Chwilio'r wefan
English

Degau ar filoedd o ymwelwyr yn darganfod prydferthwch Abertawe gyda'r hwyr

Mae degau ar filoedd o ymwelwyr posib ledled y DU yn cael eu hannog i ddarganfod antur newydd sbon ym Mae Abertawe eleni.

Caswell Bay

Mae Tîm Twristiaeth y cyngor unwaith eto'n gweithio gyda busnesau lleol i roi Bae Abertawe ar frig y rhestr ar gyfer gwyliau neu seibiant byr yn 2019.

 

Mae bron 50,000 o bobl wedi gwylio fideo cyffrous newydd sy'n ffurfio rhan o ymgyrch sy'n targedu Llundain a dinasoedd mawr eraill ar draws y DU, gan annog cymudwyr i ddianc rhag prysurdeb bywyd pob dydd a dianc i gael seibiant ym Mae Abertawe.

 

Lansiwyd y fideo 'Darganfod Gorwelion Newydd' ar Ddydd Calan ac mae'n ffurfio rhan o ddathliadau pen-blwydd Abertawe'n 50. Bydd yr ymgyrch Blwyddyn Darganfod yn cynnwys awgrymiadau megis padlo bwrdd gyda'r hwyr ym Mae Abertawe, cerdded drwy goedwigoedd Penllergaer a phrofi diwylliant yn y ddinas.

 

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae ein diwydiant twristiaeth yn cefnogi dros 5,700 o swyddi ac yn denu dros £417 miliwn o wariant gan dwristiaid bob blwyddyn felly mae'n hollbwysig ein bod ni yn y farchnad, ac yn rhannu'n straeon gan arddangos y nifer o gyrchfannau sydd ar gael yn y rhan hon o'r byd.

 

"Rydym yn gweithio gyda busnesau twristiaeth lleol i hyrwyddo'r ardal a chynnig profiadau newydd a chyffrous i ymwelwyr eu mwynhau yn ystod Blwyddyn Darganfod eleni. Os ydych chi'n byw mewn dinas brysur, gall Bae Abertawe fod y lleoliad perffaith i chi ddianc ar gyfer seibiant byr neu wyliau er mwyn adfywio'r corff a'r meddwl."

 

Mae arweiniad newydd, 'Darganfod Pethau i'w Gwneud ym Mae Abertawe', hefyd yn cael ei lansio a bydd yn cynnwys atyniadau, darparwyr gweithgareddau a phartneriaid bwyd a diod. Darperir yr arweiniad ar draws Bae Abertawe a marchnadoedd targed y DU er mwyn denu ymwelwyr i'r ardal, gan ddarparu gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i'r rheiny sydd eisoes yn aros ym Mae Abertawe ar yr un pryd.

 

Yn ogystal â'r fideo, mae'r rheiny sy'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol hefyd yn dangos diddordeb gyda thros 75,000 o ddefnyddwyr Facebook wedi hoffi tudalen Facebook Visit Swansea Bay, a chafwyd cynnydd o 9% yn nifer y dilynwyr Twitter, gydag 16,000 bellach yn dilyn y cyfrif. Hefyd, yn ystod 2018, roedd dros 1.6 miliwn o bobl wedi ymweld â gwefan Visitswanseabay.com.

 

I gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i croesobaeabertawe.com ac i wylio'r fideo, ewch i www.croesobaeabertawe.com/dewch-i-ddarganfod-gorwelion-newydd-yn-2019/

 

Os hoffech fod yn bartner a chael eich cynnwys yn yr arweiniad, gan fanteisio ar ymgyrch flwyddyn a fydd yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd marchnata, rhowch wybod i'r Tîm Twristiaeth trwy ffonio 01792 635214 neu drwy e-bostio tourism.team@abertawe.gov.uk 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM