Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn arwain digwyddiad Diwrnod Coffáu'r Holocost

Mae disgyblion o Ysgol Gyfun Pontarddulais wedi bod yn cynnal gwasanaeth Diwrnod Coffáu'r Holocost Abertawe.

holocaust_2018

Yr ysgol oedd ffocws digwyddiadau ddydd Gwener i gofio am ddioddefwyr yr Holocost Natsïaidd a'r rheiny sydd wedi dioddef hil-laddiad mewn rhannau eraill o'r byd.

Roedd arweinwyr dinesig, aelodau etholedig, a staff a disgyblion o ysgolion ar draws y ddinas yn bresennol yn y digwyddiad.

Chwifiodd baner a gomisiynwyd yn arbennig o Ganolfan Ddinesig y cyngor hefyd ar Ddiwrnod Coffáu'r Holocost sy'n coffáu rhyddhad Auschwitz, y gwersyll difa Natsïaidd, ar 27 Ionawr, 1945.

Yn ystod digwyddiad dydd Gwener, cyflwynodd David Phillips, Arglwydd Faer Abertawe, ddatganiad o ymrwymiad a chyflwynodd Norma Glass MBE, sy'n aelod arweiniol o'r gymuned Iddewig yng Nghymru, sylwadau i gloi.

Meddai'r Cyng. Phillips, "Mae thema eleni, 'Rhwygo o'u cartref', yn annog myfyrdod ar sut mae colli 'cartref' (cymuned, teulu, cysur a diogelwch) dan orfodaeth yn rhan o'r trawma mae unrhyw un sy'n profi erledigaeth a hil-laddiad yn ei wynebu.

"Un o fy llwyddiannau gwleidyddol mwyaf balch oedd cynorthwyo Abertawe i fod y Ddinas Noddfa gyntaf yng Nghymru (a dim ond yr ail yn y DU) ym mis Mai 2010. Mae'n fudiad cenedlaethol sy'n ymroddedig i adeiladu diwylliant o letygarwch a chroeso, yn enwedig ar gyfer ffoaduriaid sy'n chwilio am loches rhag rhyfel ac erledigaeth.

"Mae'n hanfodol nad yw gwersi'r Holocost a hil-laddiadau ers hynny'n mynd yn angof. Dim ond drwy rannu'r penodau tywyll hyn o'n hanes â'r genhedlaeth iau y gallwn ni atal y fath drychinebau rhag digwydd eto."

 "Mae'n briodol felly fod Cyngor Abertawe'n ymuno â llawer o sefydliadau eraill ledled y DU wrth gefnogi a hyrwyddo dealltwriaeth a chydweithrediad ar draws pob cymuned, a phob oedran, ar gyfer Diwrnod Coffáu'r Holocost."

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Coffáu'r Holocost ewch i http://hmd.org.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM