Chwilio'r wefan
English

Tom yn bwrw i'r dwfn i nofio pellter cyfwerth â hyd y Sianel ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe

Bydd Tom Chapman yn bwrw i'r dwfn ym Mhwll Cenedlaethol Cymru Abertawe er mwyn nofio pellter cyfwerth â hyd y Sianel gan godi arian ar gyfer achosion gwych ar yr un pryd.

Tom_Chapman

Ar ôl cymryd rhan yn y Swimathon dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Tom wedi gosod her i'w hunan fel rhan o'r digwyddiad nofio blynyddol mwyaf yn y byd.

Mae gan Swimathon bellteroedd gwahanol ar gyfer nofwyr o bob gallu, felly mae Tom, sy'n llysgennad swyddogol i'r digwyddiad, yn annog pobl eraill i ymuno ag ef.

Bydd Pwll Cenedlaethol Cymru'n cynnal digwyddiadau ar ddydd Sadwrn 23 Mawrth, ddydd Sul 24 Mawrth a dydd Gwener 29 Mawrth.

Bydd yn cynnig pellteroedd rhwng 400m a 5k, felly mae'n sicr y bydd her Swimathon i bawb. Gall y rhai y mae'n well ganddynt her tîm ffurfio carfan gyfnewid hefyd ar gyfer y pellteroedd 1.5k a 5k.

Meddai Tom, sy'n 37 oed, "Bydd Swimathon yn cefnogi dwy elusen wych eleni - Marie Curie a Cancer Research UK, felly mae'n gyfle gwych i mi herio fy hun a chodi arian ar gyfer achosion gwych ar yr un pryd."

Meddai Jeremy Cole, y Rheolwr Cyffredinol, "Mae Swimathon yn boblogaidd iawn ac mae awyrgylch gwych o gwmpas y pwll bob amser.

"Er bod llawer o bobl yn ystyried Pwll Cenedlaethol Cymru Abertawe fel lleoliad lle mae nofwyr o'r radd flaenaf yn ymarfer, rydym hefyd yn bwll cymunedol sy'n cynnig lle gwych i bobl leol gael ymarfer corff a chymdeithasu.

Cofrestrwch yn: Swimathon.org/participants/register neu am fwy o wybodaeth am Bwll Nofio Cenedlaethol Cymru, ewch i www.walesnationalpoolswansea.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM