Chwilio'r wefan
English

Croeso Aberatwe 2019

Bwriedir cynnal gŵyl ddeuddydd o gerddoriaeth, bwyd ac adloniant yng nghanol dinas Abertawe ar 1 a 2 Mawrth o 11am i 4pm i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.

Croeso 2019 Logo
1 Maw 2019 - 2 Maw 2019
11.00AM. Tan 4pm
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Canol y ddinas

Arddangosfeydd ac Arddangosiadau Bwyd

Croeso Chef Image

Bydd y strydoedd yn llawn arogl cynnyrch cartref blasus gyda phebyll mawr yn gwerthu cynnyrch lleol ac arddangosiadau coginio ar hyd Stryd Rhydychen ac yn Sgwâr y Castell dros y dau ddiwrnod. Ewch am dro o gwmpas y stondinau a phrofwch rywfaint o gynnyrch Cymreig gan fasnachwyr a fydd yn gwerthu amrywiaeth o gynnyrch lleol. Ac os ydych chi'n dymuno dysgu o'r gorau, ewch i'r babell fawr ar Stryd Rhydychen a mwynhau'r arddangosiadau coginio gan gogyddion enwog.

Mwy o wybodaeth


Cerddoriaeth Fyw

Croeso Musicians

Bydd bandiau, corau, cerddorion stryd a dawnswyr Cymreig yn diddanu'r torfeydd ac yn darparu awyrgylch cyfeillgar i'r teulu yn ystod y dathliadau dau ddiwrnod.  Yn ogystal â hynny, bydd côr 'fflachgriw' yn ymddangos ar y prynhawn dydd Sadwrn.  Nid yw'r gerddoriaeth yn dod i ben ar ddiwedd y dydd chwaith, oherwydd bydd bariau lleol yn parhau gyda'r dathliadau tan y nos.

Mwy o wybodaeth


Hwyl ac Adloniant

Croeso fun and entertainment

Cadwch lygad am y cymeriadau enfawr sy'n crwydro, y sesiynau rygbi Didi a'r gweithgareddau celf a chrefft am ddim a fydd ar gael gan dîm Menter Iaith Abertawe ym mhabell CWTSH.

Nod didi rugby yw datblygu sgiliau sylfaenol plant yn ogystal â gwerthoedd meithrin megis gwaith tîm, parch a dyfalbarhad. Fodd bynnag, ein nod mwyaf yw i blant adael eu sesiwn didi rugby yn teimlo'n hyderus yn eu galluoedd eu hunain. Byddwn yn cael llawer o hwyl drwy gydol y dydd yn gweithio ar ein sgiliau dal, pasio a chicio, yn ogystal â chael ein cwrs rhwystr sylfaenol anhygoel! Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd ar y diwrnod!


Daffodil Dash

Bydd ras hwyl Daffodil Dash yn ategu'r hwyl ychwanegol ar y dydd Sadwrn.  O 11am, gall plant (a phobl hŷn fel ei gilydd) gymryd rhan mewn ras 120 metr o ben uchaf Ffordd y Dywysoges i Sgwâr y Castell.  Bydd y 50 person cyntaf i gofrestru ar ei chyfer yn derbyn cenhinen Bedr chwyddadwy enfawr. A gallwch gofrestru am ddim!

Mwy o wybodaeth

Wedi'i bweru gan GOSS iCM