Chwilio'r wefan
English

Portreadau'n dangos i San Steffan sut mae Abertawe'n ddinas o amrywiaeth

​​​​​​​Mae portreadau o ymwelwyr ag Amgueddfa Abertawe bellach yn cael eu harddangos yng nghanol Senedd y DU.

FirstWave02

Mae'r delweddau sydd wedi'u fframio'n rhan o arddangosfa gyfoes yn Neuadd hanesyddol San Steffan, rhan hynaf Palas San Steffan.

Fe'u tynnwyd y llynedd yn yr amgueddfa a gynhelir gan Gyngor Abertawe, ac mae'r lluniau'n helpu i nodi 50 mlynedd ers Deddf Cysylltiadau Hiliol 1968.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n wych y gall miloedd o bobl sy'n cerdded trwy goridorau grymus Llundain weld y delweddau hynod hyn o Abertawe drostynt eu hunain.

"Fel dinas groesawgar, rydym yn dathlu cynhwysiant ac amrywiaeth, felly roeddem wrth ein bodd i fod yn rhan o'r cynllun a arweiniodd at yr arddangosfa hon."

Crëwyd arddangosfa First Waves Neuadd San Steffan gyda chymorth cymunedau lleiafrifol Abertawe'r haf diwethaf.

Cynhaliwyd gweithdai yn archwilio effaith y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol gan yr artist Scarlett Crawford o Lundain yn Amgueddfa Abertawe.

Gweithiodd Cyngor Hil Cymru (RCC) â thîm gwasanaethau diwylliannol Cyngor Abertawe i sicrhau bod gan y ddinas ystod o gyfranwyr i'r arddangosfa derfynol.

Cefnogwyd y gwaith gan brosiect Cyfuno Abertawe a reolir gan y cyngor ac fe'i cynhaliwyd yn Amgueddfa Abertawe ym mis Hydref.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Cyngor Hil Cymru Uzo Iwobi; "Mae'n bleser gan RCC gynrychioli Cymru ar y fenter hon ledled y DU. Mae'r prosiect wedi amlygu atgofion am daith cydraddoldeb hiliol dros y 50 mlynedd diwethaf."

Dywedodd Scarlett Crawford, " Roedd gweithio yn Abertawe yn brofiad anhygoel ac o'r dechrau un roeddwn i'n teimlo'n rhan o gymuned eang o bobl amrywiol."

Llun Yuying Cui, Abertawe, 2018, gan Scarlett Crawford.Hawlfraint Scarlett Crawford

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM