Chwilio'r wefan
English

Bwrw gwreiddiau! Y cyntaf o 170 o goed newydd yng nghanol y ddinas

Plannwyd y cyntaf o 170 o goed newydd fel rhan o raglen adfywio sylweddol yn Abertawe.

Mae'r coed hyd at 10m o uchder ac fe'u gwelir ar hyd Stryd y Berllan yng nghanol y ddinas, a bydd rhai hefyd ar hyd Ffordd y Brenin.

Maent yn rhan o Raglen Isadeiledd Ffordd y Brenin Cyngor Abertawe sydd werth £12m.

Fel rhan o'r cynllun, a fydd yn dod â bywyd newydd a bywiogrwydd i ardal canol y ddinas, plennir y coed ar Ffordd y Brenin, Stryd Mansel, Stryd Christina, Grove Place, Heol Alexandra, Ffordd Belle Vue a Stryd De La Beche.

Bydd cyfanswm y coed cynlluniedig ar y strydoedd hyn - oddeutu 220 - fwy na dwywaith y cyfanswm a oedd yno'n flaenorol, a bydd mwy o fioamrywiaeth yno o ganlyniad.

Bydd Ffordd y Brenin yn barc dinesig sy'n addas i bobl gyda ffordd dau gyfeiriad tua'r dwyrain a'r gorllewin erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. Ar ôl plannu'r coed cyntaf, bydd dail yn blaguro'r gwanwyn nesaf a bydd y coed yn aeddfedu dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Meddai Arweinydd y Cyngor,Rob Stewart, "Bydd prosiect Ffordd y Brenin yn dyblu nifer y coed yn yr ardal hon yng nghanol y ddinas.

"Bydd hefyd yn dod ag ardaloedd glaswelltog i Ffordd y Brenin ynghyd â phlanhigion a llwyni ychwanegol, sy'n dangos ymrwymiad y cyngor i isadeiledd gwyrdd.

"Yn ogystal â'r ardaloedd ar gyfer cerddwyr a ehangir yn sylweddol, bydd hyn yn helpu i wneud canol y ddinas yn fwy addas ar gyfer pobl."

Cefnogir y rhaglen plannu coed ar hyd Ffordd y Brenin gan sefydliad busnes BID Abertawe.

Meddai Russell Greenslade, y Prif Weithredwr, "Rydym yn credu bod gan ganol y ddinas mwy gwyrdd a deniadol fanteision tymor hir o ran denu mwy o bobl i ganol y ddinas gan ei wneud yn lle mwy apelgar i siopwyr ac ymwelwyr."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM