Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun Pontarddulais: Athro/Athrawes Cymraeg

Dyddiad cau: 22/02/19, 3.00pm. Ar gyfer Tymor yr Haf 2019.

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Mae na gyfle i benodi Athro/Athrawes Cymraeg am gyfnod dros dro.

Mae'r Llywodraethwyr yn chwilio am gydweithiwr cymwysedig a phrofiadol i ddysgu Cymraeg ar draws yr ystod oedran a gallu.

Mae disgrifiad swydd manwl ar gael gyda'r ffurflen gais.

Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael o'r ysgol neu'n uniongyrchol o wefan yr ysgol: www.pontcomp.swansea.sch.uk.

Dyddiad cau: 22 Chwefror 2019, 3.00pm.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM