Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Trwyddedu (dyddiad cau: 26/02/19)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn. Rydym ni ar hyn o bryd yn dymuno penodi Cynorthwyydd Trwyddedu i ymuno â'n hadran, i brosesu ceisiadau am drwyddedau.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Trwyddedu
Rhif y swydd: PL.67148
Cyflog: £18,672 - £19,819 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Trwyddedu (PL.67148) (PDF, 464KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PL.67148

Dyddiad cau: 5.00pm, 26 Chwefror 2019

Mwy o wybodaeth

Bod yn gyfrifol am drwyddedu ceisiadau am drwyddedau gwerthu alcohol, adloniant, lluniaeth yn hwyr yn y nos, cyfleusterau hapchwarae, casgliadau gan elusennau, sefydliadau rhyw, busnesau cerbydau hur a llogi preifat, a'r gwaith gweinyddu sy'n gysylltiedig â phob trefn trwyddedu, yn cynnwys cynnal y cofrestrau cyhoeddus perthnasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM