Chwilio'r wefan
English

Amlosgiadau heb Wasanaethau yn Amlosgfa Abertawe

 • Mae'r apwyntiad am 9.00am ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Daw'r arch i'r amlosgfa trwy'r brif fynedfa - yr union un drefn ar gyfer pob angladd.
 • Gellir chwarae cerddoriaeth dawel wrth i'r arch gyrraedd os gwneir cais am hynny; caniateir amser byr yn y capel i feddwl (5 munud ar y mwyaf), gan gynnwys yr opsiwn o ddarlleniad byr.
 • Mae'r broses amlosgi yn union yr un fath gan fod pob arch yn cael ei hamlosgi yn unigol a bydd y lludw/gweddillion amlosgedig ar gael i'w casglu (trwy apwyntiad) 48 awr ar ôl hynny.
 • Bydd y gost £100 yn llai nag amlosgiad gyda gwasanaeth llawn.

Os byddwch yn trefnu amlosgiad heb wasanaeth trefnydd angladdau, rhaid gwneud y trefniadau canlynol:

 • Ymdrin ag ysbyty/â eddygfa er mwyn cael tystysgrif marwolaeth, mae'n rhaid i feddyg(on) sy'n bresennol hefyd ddarparu dogfennau amlosgi statudol y mae angen talu amdanynt.
 • Ymdrin â Swyddfa'r Crwneryn achos marwolaeth sydyn/annisgwyl.
 • Ymdrin ag Awdurdod Cofrestru er mwyn cofrestru'r farwolaeth.
 • Ymdrin ag Awdurdod Amlosgi i wneud apwyntiad angladd, cwblhau ffurflenni perthnasol a thalu ffïoedd.
 • Storio'r ymadawedig; gall staff marwdy ysbyty neu drefnydd angladdau lleol helpu gyda storio dros dro.
 • Arch/Cynhwysydd - gall cwmnïau ar-lein neu drefnydd angladdau lleol ddarparu un o'r rhain.
 • Cludiant - cerbyd addas i fynd â'r arch i'r amlosgfa.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM