Chwilio'r wefan
English

Twyll treth y cyngor posib

Mae preswylwyr Abertawe wedi derbyn galwadau ffôn ac ymweliadau cartref gan dwyllwyr sy'n honni eu bod yn gymwys am ad-daliad treth y cyngor neu ostyngiad yn eu band treth y cyngor.

Os ydych chi'n derbyn galwad ffôn, e-bost neu neges destun am ad-daliad treth y cyngor, peidiwch ag ymateb oherwydd gallai fod yn gostus i chi. Yn aml mae twyllwyr yn gofyn am ffi ar gyfer rhywbeth y gallwch chi ei wneud drosoch chi'ch hun am ddim. 

Os bydd rhywun yn dod i'ch cartref neu'n cysylltu â chi trwy ddull arall ac yn dweud wrthych ei fod yn galw ar ran adran o'r llywodraeth a gallent leihau eich band treth y cyngor os ydych yn talu ffi iddynt, mae'n debygol o fod yn dwyll gan y gallwch herio'ch band treth y cyngor dros eich hun am ddim. 

Mae gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) Cymru wybodaeth ddefnyddiol ar ei gwefan am herio band treth y cyngor: www.gov.uk/challenge-council-tax-band.

Dylech gysylltu ag adran Treth y Cyngor os oes gennych unrhyw ymholiadau am eich bil, y swm rydych wedi ei dalu neu unrhyw swm sy'n ddyledus gennych. Gallwch ofyn am gopïau o'ch bil, rhoi gwybod am broblemau wrth dalu'ch bil neu ofyn am ad-daliad os ydych wedi talu gormod ar ein tudalennau Treth y Cyngor.

Daw'r rhybudd hwn o fis Mehefin 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM