Chwilio'r wefan
English

Sgwâr y Castell yn llawn cerddoriaeth gyda lansio Gŵyl Ddysgu Abertawe

Gwnaeth Côr Ysgol Pen-y-bryn a Rock Choir Abertawe ddarparu'r cefndir cerddorol ar gyfer lansio Gŵyl Ddysgu Abertawe, yn Sgwâr y Castell ddydd Llun. Dyma'r tro cyntaf i'r ŵyl gael ei chynnal erioed.

Learning_launch

Bydd mwy na 300 o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal mewn lleoliadau yn y ddinas yn ystod y dathliad chwe diwrnod o'r gwahanol gyfleoedd dysgu sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion.

Mae'r ŵyl yn rhan o Abertawe 50, dathliad hanner canmlwyddiant ers i Abertawe ennill statws dinas.

Yn ogystal â pherfformiadau cerddorol yn Sgwâr y Castell, roedd celf am ddim, sesiynau rhagflas ffeltio a chaligraffeg, cyngor ar gyflogaeth ac arweiniad i rieni ar ddefnyddio technoleg mewn ysgolion.

Trefnwyd yr ŵyl gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Cyngor Abertawe ac fe'i cefnogir gan sawl partner arall.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Abertawe, y Cyng. Rob Stewart, "Mae'n wych ein bod yn dathlu gŵyl ddysgu gyntaf Abertawe erioed yn y flwyddyn yr ydym yn dathlu ein hanner canmlwyddiant fel dinas.

"Rydym yn un o dair dinas yn unig yn y DU i gael ein dynodi'n Ddinas Dysg gan UNESCO. Mae 300 o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal mewn lleoliadau yn y ddinas, felly mae'n gyfle gwych i bobl o bob oed gymryd rhan wrth ddysgu."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM