Chwilio'r wefan
English

Prif Gontractwr arena yn Abertawe'n hapus gyda chyflenwyr Cymreig posib

Mae'r prif gontractwr sy'n helpu i ddarparu Cam Un Abertawe Ganolog gwerth £120m yn llawn cyffro o ganlyniad i'r busnesau lleol sy'n gobeithio chwarae rhan.

Arena060818

Roedd Buckingham Group Contracting Ltd yn hapus gyda'r darpar gontractwyr uniongyrchol a'r is-gontractwyr a oedd yn bresennol mewn digwyddiad cwrdd â'r prynwr.

Mae staff yn Buckingham bellach yn dadansoddi'r ymholiadau wrth weithio i greu adroddiad i'r cyngor a fydd yn argymell cynllun ar gyfer cyflwyno'r prosiect.

Meddai Kevin Underwood, Rheolwr-gyfarwyddwr Chwaraeon a Hamdden Buckingham Group Contracting Ltd, "Cawsom ein calonogi gan y diddordeb gan fusnesau Cymreig, eu hansawdd a'u parodrwydd i gydweithio â ni."

Bydd Cam Un Abertawe Ganolog yn dod ag arena dan do ddigidol â lle i 3,500 o bobl, parc arfordirol, plaza digidol, pont dirnod i gerddwyr, mannau parcio newydd a chartrefi newydd a safleoedd ar gyfer busnesau manwerthu, bwyd a diod.

Cynhaliwyd y digwyddiad cwrdd â'r prynwr yn Stadiwm Liberty ar 7 Mawrth gan Buckingham Group Contracting Ltd a'r cyngor ar y cyd â menter Dyfodol Adeiladu Cymru Llywodraeth Cymru.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, "Bydd gwaith i fusnesau Cymru yn y prosiect adfywio o'r radd flaenaf hwn. Rwy'n eu hannog i fod yn bresennol yn nigwyddiadau Cwrdd â'r Prynwr y dyfodol."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â dod â buddsoddiad i Abertawe ac adfywio'r ddinas ar gyfer cenedlaethau i ddod."

Mae'r arena dan do ddigidol a'r plaza digidol o Gam Un Abertawe Ganolog yn ffurfio rhan o Ardal Ddigidol Dinas Abertawe a'r Glannau, a disgwylir i'w hariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn. Rhagwelir y bydd y Fargen Ddinesig, sy'n rhaglen i fuddsoddi mewn 11 o brosiectau trawsnewid ledled de-orllewin Cymru, yn rhoi hwb gwerth £1.8 biliwn i'r economi ranbarthol.

Elfennau eraill y disgwylir iddynt gael ei hariannu'n rhannol gan y Fargen Ddinesig yw'r pentref digidol ar gyfer busnesau technolegol ar Ffordd y Brenin yng nghanol dinas Abertawe, y pentref blychau ac ardal arloesedd i gwmnïau newydd yng nghampws newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn SA1.

Llun: Darluniad gan bensaer yn dangos Cam Un Abertawe Ganolog

Wedi'i bweru gan GOSS iCM