Chwilio'r wefan
English

Artist yn Meddiannu oriel Abertawe

Bydd artist a oedd unwaith wedi angori cwch uwchben adeilad enwog yn Llundain yn cynnal digwyddiad i ysgogi'r meddwl yn Abertawe'r wythnos hon(sylwer: Nos Wener, 5 Ebrill).

Roedd Fiona Banner, y'i hadwaenir hefyd fel The Vanity Press, wedi gosod cwch preswyl gwyliau ar ben Neuadd y Frenhines Elizabeth yn South Bank, a'i agor i'r cyhoedd fel llety dros nos. 

Nos Wener, rhwng 5pm ac 8pm, bydd hi'n cynnal digwyddiad untro arbennig yn Oriel Gelf Glynn Vivian, un o leoliadau'r cyngor.

Meddai Katy Freer, swyddog arddangosfeydd yng nghanol y ddinas, "Does dim arwydd y bydd Fiona'n dod ag unrhyw longau i Abertawe, ond mae'n siŵr y bydd y digwyddiad yn un llawn hwyl!"

Bydd gan ymwelwyr gyfle i weld peth o waith Banner o'r gorffennol a bydd hefyd yn rhoi sgwrs am ei gwaith.

Bydd digwyddiad nos Wener yn un n o gyflwyniadau Gyda'r Hwyr rheolaidd yr oriel. Trefnir y digwyddiad mewn cydweithrediad â Chyfeillion y Glynn Vivian.

Bydd gweithdy argraffwaith i bob oedran a pherfformiad sain byw gan aelod o Gerddorfa Gliniaduron Abertawe, Dr Jenn Kirby.

Mae'r digwyddiad am ddim a gall ymwelwyr alw heibio ar unrhyw adeg. Croeso i bawb.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM