Chwilio'r wefan
English

Maes parcio'n cael ei adnewyddu

Bydd maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr yn cael ei adnewyddu er mwyn gwneud y cyfleuster yn fwy croesawgar ar gyfer defnyddwyr.

high street car park

Bydd Cyngor Abertawe'n ailbaentio maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr er mwyn ceisio harddu'r adeilad. Yn ogystal âg ailbaentio, bydd y cyngor hefyd yn adnewyddu'r goleuadau ac yn gosod mwy o gamerâu CCTV ac atalfeydd newydd wrth yr allanfa.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r Stryd Fawr yn newid llawer oherwydd bod nifer o brosiectau adfywio mawr wedi dechrau trwy fuddsoddiad gwerth oddeutu £100 miliwn.

"Mae angen adnewyddu'r prif faes parcio aml-lawr ar y Stryd Fawr. Byddwn yn dechrau'r gwaith ar unwaith er mwyn sicrhau bod mwy o groeso i'r modurwyr na'r hyn a geir ar hyn o bryd.

"Rydym am i bobl deimlo'n ddiogel pan fyddant yn defnyddio'r cyfleuster. Yn ogystal â phaentio tyllau'r grisiau a'r waliau mewnol, byddwn yn ystyried gwaith adnewyddu arall megis gwella goleuadau ac ychwanegu mwy o gamerâu CCTV."

Mae'r gwaith gwella'n rhan o fuddsoddiad mawr ehangach ar y Stryd Fawr ac o'i chwmpas lle bydd datblygwyr yn cyrraedd y safle ym maes parcio Stryd Mariner er mwyn creu datblygiad i fyfyrwyr gwerth £50 miliwn.

Bydd maes parcio Stryd Mariner ar gau i gwsmeriaid o 14 Ebrill ac anogir cwsmeriaid i ddefnyddio maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr.

Mae cynllun mawr wedi dechrau er mwyn ailddatblygu Canolfan Oldway i fod yn gyfadeilad llety myfyrwyr â 550 o welyau a fydd werth £35 miliwn.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, am gynlluniau Stryd Mariner, "Bydd y prosiect cyffrous hwn a ariennir yn breifat yn helpu i drawsnewid ac adfywio'r Stryd Fawr er mwyn adeiladu ar lwyddiant y pentref trefol a straeon llwyddiant diweddar eraill yn yr ardal gyfagos.

"Bydd yn cydfynd â gwaith adfywio gwerth £35 miliwn ar Ganolfan Oldway gerllaw, a fydd yn gartref i fwy na 550 o fyfyrwyr.

"Mae'r Stryd Fawr yn borth allweddol i ganol y ddinas felly mae cynllun Stryd Mariner yn angenrheidiol wrth i ni drawsnewid y gweithgareddau hamdden a manwerthu sydd ar gael trwy gynyddu nifer y bobl a all fyw a gweithio yno'n sylweddol."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM