Chwilio'r wefan
English

Bwyd stryd yn rhan o'r wledd sydd ar gael ym marchnad agored y ddinas

Bydd marchnad stryd gyfandirol yn dod â holl flasau'r byd i Abertawe'r wythnos hon.

StreetMarket080419

Bydd y farchnad agored yn cyrraedd canol y ddinas ddydd Mercher a bydd yno tan ddydd Sadwrn.

Bydd yn cynnig llu o gynnyrch a bwydydd blasus, o eitemau crefft anghyffredin i baëla go iawn, baclafa a bwyd stryd Tsieineaidd.

Cyngor Abertawe a'r gweithredwr marchnadoedd arbenigol, RR Events, sy'n gyfrifol am y Farchnad Stryd Gyfandirol. Bydd masnachwyr ar Stryd Rhydychen o 10am tan 6pm bob dydd.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r Farchnad Stryd Gyfandirol i Abertawe.

"Bydd yn ffordd wych o groesawu gwyliau'r Pasg a bydd yn ffordd arall o'n helpu i ddathlu hanner can mlwyddiant Abertawe fel dinas."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM