Chwilio'r wefan
English

Leon yn dechrau cyfnod newydd ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £15.1m i ysgol

Mae seren dinas Abertawe, Leon Britton, wedi helpu i ddechrau cyfnod newydd sbon i ysgol gyfun boblogaidd yn y ddinas.

Leon_Pentrehafod

Agorodd y cyn-chwaraewr canol cae Ysgol Pentrehafod yn swyddogol heddiw ar ôl iddi dderbyn gwaith adnewyddu gwerth £15.1m sydd wedi trawsnewid y cyfleusterau dysgu a chwaraeon ar gyfer disgyblion, athrawon a'r gymuned ehangach.

Ariannwyd y prosiect ar y cyd gan Gyngor Abertawe a Llywodraeth Cymru.

Meddai Arweinydd y Cyngor Rob Stewart, "Mae trawsnewidiad Ysgol Pentrehafod yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn drawiadol ac roeddwn i'n falch o weld bod disgyblion a staff bellach yn gweithio mewn amgylchedd cwbl gyfoes sydd heb ei ail.

"Mae'r cyngor yn benderfynol o roi pob cyfle i'n pobl ifanc gyrraedd eu potensial llawn ac Ysgol Pentrehafod yw'r diweddaraf mewn rhestr hir o ysgolion yn Abertawe sydd wedi derbyn buddsoddiad sylweddol.

"Buddsoddwyd mwy na £100 miliwn yn ein Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif hyd yn hyn ac rwy'n falch, drwy weithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, ein bod wedi datblygu rhaglen a fydd yn cynnwys buddsoddi £150m ychwanegol mewn adeiladau a chyfleusterau ysgolion yn Abertawe yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM