Chwilio'r wefan
English

Siopwyr i fwynhau ymweliadau goleuach â marchnad hanesyddol

​​​​​​​Bydd buddsoddiad gwerth £200,000 yn gwella profiad siopwyr a masnachwyr ym Marchnad Abertawe.

MarketLighting110419

Mae Cyngor Abertawe wedi comisiynu system oleuo newydd a fydd yn gwella pethau ar gyfer ymwelwyr, yn torri costau ynni ac yn gwneud y lleoliad yn lle haws i'w reoli.

Cwmni RDM Electrical and Mechanical Services o Lansamlet sy'n gwneud y gwaith.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'r gwaith gwella hwn yn newyddion cyffrous i siopwyr a masnachwyr."

Meddai Chris Evans, cadeirydd Ffederasiwn Masnachwyr Marchnad Abertawe, "Rydym yn cefnogi'r cynlluniau, gan gynnwys gosod goleuadau newydd yng nghynteddau'r farchnad ac mewn mannau sydd ychydig yn dywyllach nag eraill."

Meddai Dave Kieft, cyfarwyddwr RDM Electrical and Mechanical Services, "Fel contractwr lleol arbenigol, rydym yn falch o wneud y gwaith hwn mewn lleoliad pwysig yn ein dinas ni."

Dechreuodd y gwaith gwella'r wythnos hon a bydd yn parhau am hyd at wyth wythnos.

Ceir gwared ar isadeiledd goleuo presennol y farchnad  bydd cynllun LED modern a mwy effeithlon yn cael ei osod yno yn ei le. Bydd system newydd yn haws i'w chynnal ac yn fwy cost effeithiol.

Yn ystod y gwaith ailosod, bydd y farchnad ar agor fel arfer - dydd Llun i ddydd Gwener 8am-5.30pm a dydd Sadwrn 7.30am-5.30pm.

Llun: Gweler, o'r chwith, goruchwyliwr y farchnad, John Burns, Cadeirydd Ffederasiwn Masnachwr Marchnad Abertawe, Chris Evans a chyfarwyddwr RDM Electrical and Mechanical Services, Dave Kieft, ym Marchnad Abertawe'n dathlu dechrau'r gwaith i osod goleuadau newydd yn y lleoliad.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM