Chwilio'r wefan
English

Dinasyddion ieuengaf yn cael eu croesawu i dirnod hanesyddol

Gwahoddir preswylwyr ieuengaf Abertawe i dreulio amser chwarae o safon yn un o adeiladau mwyaf eiconig y gymuned.

Cylch170419

Drwy ymuno â grŵp chwarae'r Tabernacl yn Nhreforys, byddant yn helpu i ddechrau adfywio'r lleoliad hanesyddol.

Mae lleoedd ar gael bellach yn y Cylch Ti a Fi (grŵp i fabanod a phlant bach) a gynhelir yn yr adeilad 147 oed bob dydd Mercher o 9.30am i 11am.

Mae swyddog Cyngor Abertawe sy'n arwain cynllun adfywio ar gyfer y Tabernacl yn annog mamau a thadau ifanc - a neiniau a theidiau - i achub ar y cyfle.

Meddai Jacqualyn Box, sy'n gweithio yn y Tabernacl, "Mae'n wych bod y grŵp hwn ac eraill yn sicrhau bod yr adeilad anhygoel hwn yn cael ei ddefnyddio."

Y Mudiad Meithrin, sef y prif ddarparwr gofal ac addysg y blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector gwirfoddol, sy'n cynnal y grŵp wythnosol. Cost pob sesiwn yw £2 y teulu.

Meddai Carole Williams, sy'n gweithio i'r sefydliad, "Mae Cylch Ti a Fi yn gyfle gwych i rieni, neiniau a theidiau neu warcheidwaid gwrdd â'i gilydd yn rheolaidd, mwynhau chwarae gyda'u plant a chymdeithasu dros baned.

"Mae pobl sy'n dod yma'n gwneud ffrindiau newydd, yn gwrando ar ganeuon Cymraeg syml, yn gwrando ar straeon o Gymru ac yn cael amser da.

"Nod y Mudiad Meithrin yw rhoi'r cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru elwa o brofiadau o ofal ac addysg y blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg."

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n galonogol gweld un o adeiladau enwocaf Abertawe'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd newydd a chreadigol."

Mae'rcynllun i adfywio'r Tabernacl yn cael ei arwain gan y cyngor. Mae'r prosiect yn ddatblygiad pwysig yn hanes adeilad o bwys cenedlaethol, sy'n un o ddau adeiledd rhestredig Gradd I yn unig yn y ddinas.

Ariennir y cynllun adfywio - Tabernacl Treforys: Cynnal ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol - gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol fel rhan o'i Rhaglen Treftadaeth Gydnerth. Gwnaed grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn bosibl gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae'r dyfarniad gwerth £71,300 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cefnogi gwaith Jacqualyn i ddatblygu cynllun busnes a chynllun codi arian.

Rhagor o wybodaeth:Cysylltwch â Jacqualyn Box drwy e-bostio Jacqualyn.Box@abertawe.gov.uk neu drwy ffonio 07827 307968. Facebook - @TabernaclTreforys; Instagram - tabernacltreforys.

Llun: Angharad Davies, arweinydd Cylch Ti a Fi yn y Tabernacl yn Nhreforys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM