Chwilio'r wefan
English

Rhaglen Plannu Coed ar gyfer Cymuned Abertawe

Mae tua 150 o goed yn cael eu plannu ar ymylon strydoedd yn ardal Penlan, Abertawe - a bydd 250 yn dilyn y flwyddyn nesaf.

TreesPenlan230419

Mae Cyngor Abertawe'n cyflwyno'r gwyrddlesni fel rhan o gynllun i wella'r amgylchedd preswyl.

Mae'r coed, sydd rhwng 10 a 12 troedfedd o uchder, wedi bod yn ymddangos ar ac o gwmpas meysydd gwyrdd Heol Gwyrosydd y mis hwn (sylwer: mis Ebrill)a'r mis diwethaf wedi i'r gwaith gychwyn ar ddiwedd mis Chwefror. Bydd mwy yn dilyn yn y strydoedd cyfagos erbyn diwedd 2020.

Meddai Mark Thomas, Aelod Cabinet y Cyngor dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd, "Mae'r plannu'n adlewyrchu un o flaenoriaethau allweddol y cyngor - i gynnal a chadw a gwella adnoddau naturiol a bioamrywiaeth Abertawe a thrwy hynny wella iechyd a lles preswylwyr."

Eleni, mae'r 144 o goed newydd ar gyfer Penlan yn cael eu plannu gan uned gwasanaethau coed y cyngor ar ran y tîm tai.

Maent yn cynnwys derw a bedw, coed gellyg addurnol a cheirios, gwern, masarn, cerddin, pinwydd Awstria a gludwydd melys.

Meddai'r Cyng. Andrea Lewis, Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, "Rydym am i'n tenantiaid fyw mewn cartrefi o safon mewn cymuned ddiogel.

"Rwy'n croesawu'r mentrau gwyrdd sy'n cael eu harwain gan y Cyng. Thomas o amgylch Abertawe, bydd yr holl breswylwyr yn elwa ohonynt wrth i'r blynyddoedd fynd heibio."

Mae cynlluniau glasu'r cyngor sydd ar waith yn cynnwys cyflwyno oddeutu 170 o goed newydd fel rhan o drawsnewidiad gwerth £12m i newid golwg a theimlad ardal Ffordd y Brenin.

Yn ogystal â hynny, bydd cynnydd net sylweddol yn nifer y coed yn Abertawe yn ystod datblygiad cynllun Abertawe Ganolog Cam Un sy'n werth £120m a fydd yn cynnwys arena ddigidol ar gyfer 3,500 o bobl a pharcdir arfordirol mawr.

Mae'r cyngor hefyd wedi cydweithio â'r elusen Trees for Cities er mwyn plannu 4,000 o goed ar hyd perimedr caeau chwarae Mynydd Newydd ym Mhenlan.

Llun Yn y llun gyda choeden newydd yn Nheras Crwys, Penlan gweler, o'r chwith, reolwr gwasanaethau coed Cyngor Abertawe, Martin Bignell, aelod cabinet y cyngor dros yr amgylchedd a rheoli isadeiledd, Mark Thomas, aelod y cabinet dros gartrefi ac ynni, Andrea Lewis a rheolwr tai ardal y cyngor, Paul Burrows.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM