Chwilio'r wefan
English

Palwch! Mae'n amser i droi cestyll tywod yn gelf

Yn galw ar blant, teuluoedd, cymunedau a phawb sy'n dwlu ar gelf a'r traeth yn Abertawe!

SandcastlePreview

Gofynnir i adeiladwyr cestyll tywod ar draws y ddinas ymuno mewn prosiect unigryw.

Bydd pobl o bob oedran a gallu'n cydio mewn bwced a rhaw ac yn creu gosodiad celf unigryw ar draeth Abertawe.

Byddant yn adeiladu cannoedd o gestyll tywod ar ffurf mynyddoedd enwog.

Cynhelir y digwyddiad gan staff o Oriel Gelf Glynn Vivian Cyngor Abertawe ar ran yr artist Katie Paterson fel rhan o'i menter First There is a Mountain.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Dyma gyfle gwych i bobl gydweithio a threulio amser o safon yn cael hwyl a chyflwyno datganiad am ein planed."

Meddai Karen McKinnon, curadur Oriel Gelf Glynn Vivian, "Bydd yn hyfryd gweld pobl Abertawe'n mwynhau'r profiad hwn. Bydd eu cyfranogiad unigryw'n hanfodol wrth ddatblygu'r celfwaith a'r profiad hwn.

"Rydym yn chwilio am breswylwyr Abertawe ac ymwelwyr i gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd - fel gwirfoddolwr ac arweinydd, fel adeiladwr mynyddoedd neu fel gwyliwr ar gyfer y digwyddiad unigryw ac arbennig hwn. Bydd yn ddiwrnod allan gwych i'r teulu cyfan!"

Digwyddiad celfwaith cyfranogol ledled y DU yw First There is a Mountain, ac fe'i cynhelir yn ystod yr haf hwn mewn 25 lleoliad ar draws y DU.

Bydd yn ymweld ag Abertawe ddydd Sul, 5 Mai - ar benwythnos gŵyl banc Calan Mai - rhwng 2pm a 3pm ar y traeth ger y Ganolfan Ddinesig.

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian yn dwlu ar eich cwmni! Am fwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan, e-bostiwch Daniel.McCabe@abertawe.gov.uk.

Llun Staff Oriel Gelf Glynn Vivian yn paratoi ar gyfer digwyddiad First There is a Mountain yn Abertawe. Ceir, o'r chwith, y swyddog arddangosfeydd Katy Freer, y swyddog marchnata Laura Gill a'r cynorthwy-ydd arddangosfeydd Charlotte Thomas.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM