Chwilio'r wefan
English

Mae dathliadau Abertawe 50 yn nesáu - byddwch yn rhan ohonynt

Mae cymunedau'r ddinas yn cael eu hannog i fod yn rhan o ddigwyddiadau hanner canmlwyddiant ein dinas dros y misoedd nesaf.

Swansea at 50 logo (gold)

Mae grwpiau, sefydliadau ac unigolion lleol yn cael y cyfle i ganu clodydd eu cymuned drwy fod yn rhan o ddathliadau Abertawe 50.

A gall pob digwyddiad o fri sy'n cael ei gynnal gael ei restru am ddim ar wefan newydd a sefydlwyd i fod yn hafan i bopeth sy'n ymwneud ag Abertawe 50, a hynny er mwyn rhannu newyddion ac annog pobl i gymryd rhan.

Dywedodd Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, fod Abertawe 50 yn rhoi cyfle gwych i gymunedau ddod at ei gilydd a dathlu'r hyn sy'n dda am eu dinas.

Meddai, "Mae cymunedau wrth galon ein dinas ac wrth galon dathliadau Abertawe 50. Partïon stryd, dathliadau ysgolion, ffeiriau cymunedau, teithiau cerdded hanesyddol - mae Abertawe 50 yn gyfle ardderchog i gymdogaethau ddod i adnabod ei gilydd ychydig yn well.

Dywedodd fod y cyngor a sefydliadau eraill yn gwneud eu rhan i wneud yr hanner canmlwyddiant yn arbennig. Gall holl breswylwyr y ddinas ymuno yn y dathlu hefyd.

"Mae Sioe Awyr Cymru'n mynd i fod ychydig yn wahanol eleni gyda noson o ddathliadau awyr ynghyd â phartïon ar y tir ar 6 Gorffennaf, a hynny yng nghanol dau ddiwrnod gwych o hedfan.

"Hefyd mae digwyddiad Pride Abertawe yn cael ei gynnal fis nesaf, sy'n cael ei noddi gan Abertawe 50, yn ogystal â dychweliad Stereophonics a fydd yn dathlu eu gig eiconig yn Stadiwm Morfa Abertawe 20 mlynedd yn ôl."

Ond ychwanegodd y Cyng.Francis-Davies, "Datgelwyd y newyddion bod Abertawe wedi'i henwi'n ddinas ym mis Gorffennaf 1969, gyda'r enwi swyddogol yn digwydd yn hwyrach yn y flwyddyn. Nawr gall holl ysgolion, grwpiau cymunedol, clybiau, tafarndai lleol a strydoedd y ddinas wneud yr hanner canmlwyddiant yn flwyddyn i'w chofio hefyd. Mae'n hawdd bod yn rhan o'r dathlu.

"Mae gwefan arbennig Abertawe 50 wedi'i sefydlu ac mae angen i unrhyw un sydd am ychwanegu digwyddiad y mae'n ei drefnu fynd ar y wefan a lanlwytho newyddion. Gall trefnwyr digwyddiadau hefyd lawrlwytho logo Abertawe 50 am ddim i'w ddefnyddio i hyrwyddo eu dathliadau. Mae bod yn rhan ohono mor syml â hynny."

I gael mwy o wybodaeth am ddathliadau Abertawe 50, yr hyn sy'n digwydd yn y ddinas ac i gael eich digwyddiad wedi'i restru, ewch i https://www.swansea50.co.uk/

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM