Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth gefndir CDLl

Cofnod o gyfeirnodau a ddefnyddiwyd, adroddiadau a ysgrifennwyd a'r cyhoeddusrwydd a gafwyd drwy broses baratoi'r CDLl.

Profion cadernid CDLl

Yr egwyddorion y profir y CDLl yn eu herbyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Rhestr o dermau CDLl

Rhestr o eiriau allweddol a ddefnyddir trwy gydol proses y Cynllun Datblygu Lleol. Caiff y dudalen hon ei diweddaru wrth i ni fynd trwy'r broses.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM