Chwilio'r wefan
English

Sioe Awyr Cymru - Lolfa VIP Ddosbarth Cyntaf

Dyma'ch cyfle olaf i fod yn rhan o brofiad ger y traeth mwyaf unigryw Abertawe'r haf hwn wrth i ni lansio Pabell Lolfa VIP Ddosbarth Cyntaf Sioe Awyr Cymru 2019.

Gyda'r dydd...

...mae ein pabell ddosbarth cyntaf yn cynnwys byrddau arbennig gyda golygfeydd gwych o Fae Abertawe, gyda theras awyr agored preifat arbennig at ddefnydd ein gwesteion dosbarth cyntaf, sy'n darparu'r cyfle i rwydweithio a Deiliaid Tocynnau Dosbarth Cyntaf eraill os ydych yn dymuno gwneud hynny.

 • Te a choffi diderfyn yn ystod y dydd
 • Teisennau crwst, ffrwythau ffres a chyffeithiau wrth gyraedd
 • Gwydryn o Bucks Fizz neu sudd ffrwythau wrth gyrraedd
 • Cinio 2 pryd cynnes a ysbrydolir gan y tir, yr awyr a'r mor
  • Cyw iar buarth wedi'i rostio, teim lemonaidd, olif ddu
  • Tagine pwmpen cnau menyn a ffacbys gyda paprica mwg (V)
  • Ffiled Eog wedi'i photosio, gyda saws mwstard a dil hufennog
  • Dewisiadau amrywiol ar yr ochr
  • Dilynir hyn gan bwdinau wedi'u hysbrydoli gan de prynhawn
 • Mynediad at y bar Prosecco a Jin arbennig
 • Y cyflet i archebu pecynnau diod ymlaen llaw
 • Mynediad at doiledau VIP
 • Ar agor rhwng 12pm a 6pm ddydd Sadwrn/11am a 6pm ddydd Sul.

Prisiau tocynnau

Cost fesul person - £78 (gan gynnwys TAW)

Cost bwrdd i 10 o bobl - £720 (gan gynnwys TAW).


 

Gyda'r hwyr - (Dydd Sadwrn yn unig)

Gyda'r hwyr, bydd ein Pabell Ddosbarth Cyntaf yn troi'n ardal grilio Garibiaidd gyda'r hwyr, gyda'r seddi gorau ar gyfer y 'Sioe Awyr Gyda'r Hwyr'. Mae tocynnau gyda'r hwyr yn cynnwys:

 • Barbeciw bwyd Caribiaidd
 • Coctel rym neu sudd ffrwythau wrth gyrraedd
 • Blodeudorch Hawaiaidd
 • Mynediad at y bar Prosecco a Jin arbennig
 • Y cyfle i archebu pecynnau diod ymlaen llaw
 • Mynediad at doiledau VIP
 • Ar agor rhwng 7.30pm a 11.00pm nos Sadwrn yn unig

Prisiau tocynnau

Cost fesul person - £42 (gan gynnwys TAW)

Cost bwrdd i 10 o bobl - £360 (gan gynnwys TAW).


Gellir prynu Tocynnau Dosbarth Cyntaf yn unigol, efallai bydd gofyn i bartion o lai na 10 o bobl rannu byrddau.

(Sylwer: Ni allwch ddod ag alcohol i'r ardal hon. Byddwch yn ymwybodol bod y Lolfa Ddosbarth Cyntaf yn ardal dim smygu.) 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM