Chwilio'r wefan
English

Gwybodaeth bwysig am Adroddiadau Archwiliadau Meddygol D4 ar gyfer Grŵp 2 (Trwydded ar gyfer Lori neu Fws)

Os effeithiwyd arnoch gan faterion ynghylch cais am Adroddiad Archwiliad Meddygol D4 ar gyfer Grŵp 2 (Trwydded am Lori neu Fws) sydd wedi'i wrthod gan yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA), ac a gawsoch drwy'r busnes masnachol 'Doctors on Wheels Ltd' yn 46-50 Great Central Street, Caerlŷr LE1 4NF, dilynwch yr arweiniad isod.

Darperir cyngor a gwybodaeth bellach i breswylwyr yng Nghymru a Lloegr ar linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth. Mae Gwasanaeth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor diduedd, cyfrinachol am ddim ar faterion defnyddwyr. Ewch i https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/consumer/get-more-help/if-you-need-more-help-about-a-consumer-issue/ neu ffoniwch linell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 04 05 06.

Mae'r gwasanaeth ar gael o 9am tan 5pm yn ystod yr wythnos ac mae gwasanaeth Cymraeg ar gael i siaradwyr Cymraeg ar 03454 04 05 05. I gysylltu â gwasanaeth Cyngor ar Bopeth, ffoniwch 03454 04 05 06 (dylai defnyddwyr Mincom ffonio 03451 28 13 84).

Mae gwasanaethau Safonau Masnach yn genedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth â llinell gymorth Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ac maent yn derbyn cyfeiriadau gan y llinell gymorth i ddefnyddwyr os yw'r gŵyn yn ymwneud â thorri'r ddeddf Safonau Masnach.

Gofynnwn i chi beidio â chysylltu â Safonau Masnach Caerlŷr (lle mae'r busnes wedi'i leoli) neu Safonau Masnach Abertawe (lle mae'r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau) gan nad ydynt yn gallu'ch cynorthwyo'n uniongyrchol â'ch cŵyn.

 

Gorffenaf 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM