Chwilio'r wefan
English

Disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg

Mae arolygwyr wedi nodi bod disgyblion yn cyfrannu'n eithriadol at fywyd mewn ysgol gyfun Gymraeg yn Abertawe a'u bod nhw, yn ogystal â'r staff a'r gymuned ehangach, yn amlwg yn hynod falch o'u hysgol.

BrynTawe_Estyn

Mae hyn wedi creu cymuned glos lle gall disgyblion wneud cynnydd cryf yn eu hastudiaethau academaidd a datblygu i fod yn ddinasyddion actif, cyfrifol a chwrtais.

Treuliodd arolygwyr Estyn wythnos yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe y tymor diwethaf.

Beirniadwyd yr ysgol i fod yn ragorol mewn dau o'r pum maes arolygu - lles ac agweddau at ddysgu, yn ogystal â gofal, cymorth ac arweiniad.

Beirniadwyd yr ysgol i fod yn dda yn y tri maes arall - safonau; addysgu a phrofiadau dysgu ac arweinyddiaeth a rheolaeth.

Yn ôl yr adroddiad, "Mae Ysgol Bryn Tawe yn gymuned agored, egnïol sydd â lles disgyblion wrth galon ei gwaith. Mae disgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni yn cyfleu balchder amlwg o fod yn rhan o gymuned yr ysgol ac mae perthnasau adeiladol, clos rhyngddynt oll."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM