Chwilio'r wefan
English

Gwaith adfer yn bont i'r dyfodol

Cynhaliwyd eiliad allweddol o ran diogelu tirnod hanesyddol yn Abertawe ddydd Sul 14 Gorffennaf.

BasculeLifted

Roedd dros 20 o adeiladwyr proffesiynol, yn ogystal â chraen 53m o uchder a thryc llwytho isel, yn bresennol i godi pont wrthbwys Glandŵr, sy'n 110 mlwydd oed, er mwyn ei hadfer.

Gwnaed y gwaith gan Bartneriaeth Priffyrdd Abertawe ar ran Cyngor Abertawe.

Mae'r bont, sy'n croesi'r afon Tawe ger Stadiwm Liberty, ac sy'n pwyso oddeutu 70 o dunelli, wedi'i chlustnodi gan y cyngor fel nodwedd allweddol o ddyfodol disglair yr ardal gyfagos.

Gwnaed gwaith paratoi manwl ar y safle am sawl wythnos cyn ei symud. Y nod yw ailosod y strwythur y flwyddyn nesaf ar ôl ei adfer, ac yn dilyn asesiad a gwaith adfer yn Afon Engineering, Bro Tawe.

Llun Pont wrthbwys Abertawe'n cael ei chodi o'i chartref ar ôl 110 o flynyddoedd. Bwriedir ei hadfer a'i dychwelyd i'r un lleoliad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM