Chwilio'r wefan
English

Gallai cynllun gwasanaeth sgwteri helpu i arbed cannoedd o bunnoedd

Lansiwyd gwasanaeth yng nghanol y ddinas i helpu pobl yn Abertawe sy'n berchen ar sgwteri symudedd.

MobilityRepairs

Cynhelir y cynllun gwasanaethu ac atgyweirio yng ngorsaf fysus y Cwadrant gan Logi Cyfarpar Symudedd Abertawe.

Gallai gwasanaethu rheolaidd arbed cannoedd o bunnoedd mewn biliau atgyweirio annisgwyl i berchnogion sgwteri symudedd, cadeiriau modur a chadeiriau olwyn.

Caiff arian a gynhyrchwyd gan dîm llogi cyfarpar symudedd Cyngor Abertawe ei ailfuddsoddi mewn gwasanaethau cyngor pwysig.

Trefnu llogi, gwasanaethu ac atgyweirio: llogicyfarparsymudeddabertawe@abertawe.gov.uk, 01792 461785

Wedi'i bweru gan GOSS iCM