Chwilio'r wefan
English

Cyn-ddisgybl ysgol yn Abertawe yn helpu i ddarparu llwybr beicio newydd ger ei ysgol

Agorwyd llwybr beicio newydd yn Abertawe ger ysgol gynradd leol, llwybr a ddyluniwyd gan gyn-ddisgybl.

ynystawe cyclepath

Mae Charlie Clenton, peiriannydd trafnidiaeth gyda Chyngor Abertawe, wedi helpu i gyflwyno llwybr beicio milltir o hyd ger Ysgol Gynradd Ynystawe, gan helpu i ddarparu cyswllt hanfodol ar gyfer disgyblion a phreswylwyr yn y gymuned.

Datblygwyd y rhan newydd o'r llwybr fel rhan o raglen gyfredol Teithio Llesol y cyngor a chysylltiadau rhwng Ynystawe a Chlydach.

Mae'r rhan ddiweddaraf o'r llwybr beicio y rhan o fuddsoddiad mawr mewn isadeiledd beicio a cherdded yn y ddinas wedi i'r cyngor dderbyn arian grant gan Lywodraeth Cymru.

Meddai Charlie, "Rydym wedi cyflwyno nifer o rannau newydd i'r llwybrau beicio ar draws Abertawe yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac rwy'n falch iawn y cefais y cyfle i fod yn rhan o'r cynllun diweddaraf ger fy hen ysgol."

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Rydym wedi cyflawni llawer yn y blynyddoedd diwethaf gan ddefnyddio arian grant trafnidiaeth Llywodraeth Cymru.

"Datblygwyd nifer o lwybrau beicio a cherdded newydd, gan ehangu ein rhwydwaith beicio presennol, er mwyn sicrhau y gall beicio gynyddu fel gweithred iach a hefyd fel dull amgen o gludiant."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM