Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Addysgu Gradd 2 (Lefel 1)

Dyddiad cau: 13/09/19, 12.00pm. 27.5 awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn. Cyflog presennol: £18,065 (pro rata). Dyddiad cychwyn: 4 Tachwedd 2019.

Llangyfelach primary school logo

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llangyfelach yn dymuno penodi Cynorthwyydd Addysgu Gradd 2 rhagorol i weithio yng Nghyfnod Allweddol 2 is.

Dylai ymgeiswyr fod â chymhwyster NVQ Lefel 1 neu gymhwyster cyfwerth a phrofiad blaenorol o weithio o fewn lleoliad addysg.  Mae profiad o weithio gyda phlant sydd ag anghenion ychwanegol yn ddymunol.  Byddai cymhwyster BSL ar lefel 1 neu'n uwch yn fanteisiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

  • Frwdfrydig ac ymroddgar ynghylch dysgu ac addysgu
  • Gallu gweithio'n rhagorol fel rhan o dîm ac yn meddu ar agwedd bositif
  • Llawn cydymdeimlad ac yn gefnogol o ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion
  • Gallu gweithio fel rhan o dîm i gyflawni'r gorau i bob disgybl

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad datgelu manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn cychwyn y gwaith. 

Mae ffurflen gais, disgrifiad o'r swydd a manyleb yr unigolyn ar gael i'w llwytho i lawr o wefan yr ysgol ynhttp://www.llangyfelachprimaryschool.co.uk/vacancies/

*Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u llenwi at yr ysgol trwy e-bost i akermanh@hwbmail.net neu trwy'r post.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 13 Medi (canol dydd)
Cyfweliad: Dydd Llun 23 Medi 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM