Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Llangyfelach: Cynorthwyydd Gofal Amlapiol Gradd 2 (Lefel 1) x2

Dyddiad cau: 13/09/19, 12.00pm. 32 awr yr wythnos / 39 wythnos y flwyddyn. Cyflog presennol: £18,065 (pro rata). Dyddiad cychwyn: 9 Hydref 2019.

Llangyfelach primary school logo

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Llangyfelach yn dymuno penodi dau Gynorthwyydd Gofal Amlapiol Gradd 2 rhagorol i weithio yn y gwasanaeth Gofal Amlapiol yn ystod y dydd. 

Dylai ymgeiswyr fod â chymhwyster CCLD ar Lefel 1 a phrofiad blaenorol o weithio o fewn lleoliad gofal plant.  

Bydd yr oriau gwaith rhwng 8.25yb a 3.10yp a bydd egwyl o 20 munud i gael cinio.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn:

  • Frwdfrydig ac ymroddgar ynghylch dysgu ac addysgu
  • Gallu gweithio'n rhagorol fel rhan o dîm ac yn meddu ar agwedd bositif
  • Llawn cydymdeimlad ac yn gefnogol o ddisgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
  • Gallu meithrin, ysbrydoli a chymell disgyblion
  • Gallu gweithio fel rhan o dîm i gyflawni'r gorau i bob disgybl

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad datgelu manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn cychwyn y gwaith. 

Mae ffurflen gais, disgrifiad o'r swydd a manyleb yr unigolyn ar gael i'w llwytho i lawr o wefan yr ysgol yn http://www.llangyfelachprimaryschool.co.uk/vacancies/

*Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u Llenwi ynghyd â CV cyfredol i'r ysgol trwy e-bost i akermanh@hwbmail.net neu trwy'r post.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 13 Medi (canol dydd)
Cyfweliadau: Dydd Mawrth 24 Medi

Wedi'i bweru gan GOSS iCM