Chwilio'r wefan
English

Seicolegydd Addysg (dyddiad cau: 23/08/19)

Soulbury Scale pwynt 1-6 £37,175 - £46,607 y flwyddyn (+ 3 pwynt SPA) (pro rata). Mae cyfle cyffrous wedi codi dros gyfnod mamolaeth (30 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn) yn Adran Addysg Abertawe (Gwasanaeth Dechrau'n Deg) ar gyfer Seicolegydd Addysg deinamig, creadigol ac arloesol sy'n angerddol am gynhwysiant a sicrhau canlyniadau uchelgeisiol i blant.

Teitl y swydd: Seicolegydd Addysg
Rhif y swydd: PE.64999-V1
Cyflog: Soulbury Scale pwynt 1-6 £37,175 - £46,607 y flwyddyn (+ 3 pwynt SPA) (pro rata).
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Seicolegydd Addysg (Dechrau'n Deg) (PE.64999-V1) (PDF, 848KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Addysg

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.64999-V1

Dyddiad cau: 5.00pm, 23 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Mae'r swydd yn y lle cyntaf tan 31/3/2020, bydd parhad y cyfnod mamolaeth yn amodol ar gadarnhad o gyllid.

Mae Gwasanaeth Dechrau'n Deg Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau canlyniadau o ansawdd uchel i bob plentyn ac i barhau i ddatblygu prosesau a darpariaeth i ddiwallu anghenion plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae'r swydd hon yn cyflenwi dros gyfnod mamolaeth yn y gwasanaeth i gyfrannu at yr amcanion hyn.

Bydd deiliad y swydd yn ymuno â thîm aml-ddisgyblaeth gan gynnwys amrywiaeth o ymarferwyr gofal plant medrus ac angerddol, ymwelwyr iechyd, gweinyddesau meithrin cymunedol, athrawon cyswllt, therapyddion a chynorthwywyr iaith a lleferydd, gweithwyr tîm datblygiad iaith cynnar, cydlynwyr anghenion dysgu ychwanegol a swyddogion partneriaeth teulu ymhlith eraill.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymwneud â chefnogi newid cadarnhaol i blant, gan ganolbwyntio'n arbennig ar y rhai sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol sy'n dechrau dod i'r amlwg neu a nodwyd ar lefel unigol, systemig a strategol.  Mae'r gwasanaeth yn gweithredu model o ddarparu gwasanaethau sy'n seiliedig ar ymgynghori.

Un o fanteision y swydd yw'r trefniadau gweithio hyblyg. Yn ogystal, darperir goruchwyliaeth broffesiynol a gweithredol ardderchog a gellir manteisio ar ystod o gyfleoedd DPP.

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, mae croeso i chi ffonio Allison Williams ar (01792) 635400.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM