Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Brynmill: CALU/Goruchwyliwr Llanw Dros Dro (Cyfnod Allweddol 2y)

Dyddiad cau: 02/09/18. 15 awr. Yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Gradd 6 SCP 21 - 25. £21,116 - £23,836 (pro rata).

Brynmill Primary school logo

Gwahoddir ceisiadau am swydd dros dro CALU/Goruchwyliwr Llanw ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 i gychwyn ar 16 Medi 2019 hyd at ddiwedd tymor y Gwanwyn 2020 yn y lle cyntaf.

Rydym ni'n chwilio am CALU (neu rywun sydd â statws athro cymwysedig) sy'n frwdfrydig, yn hyblyg ac yn fedrus:

  • Sy'n gallu cynorthwyo yn y lle cyntaf ag addysgu a dysgu ar draws yr ystod oedran Iau (Bl.3 hyd at Bl.6) am 15 awr yr wythnos;
  • Sydd wedi ymrwymo i ddisgwyliadau uchel o ran cynnydd ac ymddygiad;
  • Sy'n gallu cyflenwi yn ystod sesiynau Cynllunio, Paratoi ac Asesu a chyflenwi dros dro mewn dosbarthiadau ym mhob rhan o'r ysgol (e.e. amser arweinyddion a rheolwyr ac absenoldeb staff);
  • Sy'n meddu ar ddealltwriaeth o'r newidiadau i'r Cwricwlwm yng Nghymru ac addysgeg yn unol â dull gweithredu Donaldson;
  • Sy'n gallu ymateb i ofynion newidiol mewn modd hyblyg a chefnogol.
  • Sy'n gallu parhau i wenu hyd yn oed pan aiff pethau yn anodd!

Bydd angen i ddeiliad y swydd hon gael Datgeliad Manylach gan y Biwro Cofnodion Troseddol a darparu geirdaon boddhaol.

Llenwch ffurflen gais a llythyr ategol byr yn amlinellu eich profiad, eich cryfderau a'ch diddordebau mewn perthynas â'r swydd uchod.

Word Document Disgrifiad swydd - HLTA (Ysgol Gynradd Brynmill) (Word, 50KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais wedi'u llenwi at yr ysgol yn bersonol neu trwy'r post (nid e-bost).

Dyddiad cau derbyn y ceisiadau fydd Dydd Llun 2 Medi 2019.

Trowch at ein gwefan www.brynmill-primary-school1.j2bloggy.com i gael rhagor o wybodaeth am yr ysgol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM