Chwilio'r wefan
English

The Mary Rose: People and Purpose

Arddangodfa Glynn Vivian

The Mary Rose: People and Purpose The Mary Rose - (_Geoff Hunt, PPRSMA).jpg
29 Gorff 2019 - 1 Maw 2020
10.00AM. Tan 17:00
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Glynn Vivian
Heol Alexandra Abertawe SA1 5DZ

Mae'n bleser gan y Glynn Vivian weithio gydag Ymddiriedolaeth y Mary Rose a Phrifysgol Abertawe i ddod â chasgliad o wrthrychau unigryw o The Mary Rose i Gymru am y tro cyntaf.

Mae Dr Nick Owen a'r tîm yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi bod yn gweithio gyda Ymddiriedolaeth y Mary Rose ers dros deng mlynedd, gan ddefnyddio technegau gwyddonol blaengar i ddatgelu'r gwir am y bobl a oedd ar fwrdd y llong ryfel Duduraidd ddrylliedig.

Mae arbenigwyr wedi darganfod bod The Mary Rose yn llong fwy rhyngwladol nag a dybiwyd, ac maent wedi dod o hyd i dystiolaeth fod rhai aelodau o'r criw o darddiad Ewropeaidd, a dau aelod o darddiad Gogledd Affrica o bosib.

Caiff ymwelwyr y cyfle i weld nifer o eitemau a ddarganfuwyd yn cael eu harddangos yn yr oriel, gan gynnwys eitemau megis dillad, arfau Tuduraidd, a ac atgynhyrchiad arbennig o un o benglogau'r criw, a grëwyd yn Abertawe gan ddefnyddio modelau ffotogrametreg (technoleg 3D).

Hefyd yn yr arddangosfa mae Portread o fenyw o'r 16eg ganrif o Gasgliad yr Oriel, a gafodd ei hadfer yn ddiweddar gan warchodwr paentiadau'r oriel.

Suddodd y Mary Rose yn y Solent ym 1545, yn ystod brwydr lyngesol yn erbyn Ffrainc, pan gollodd cannoedd o forwyr eu bywydau. Codwyd y llong ddrylliedig o waelod y môr ym 1982. 

Mae'r arddangosfa, The Mary Rose: People and Purpose yn parhau yn yr oriel o 20 Gorffennaf tan 1 Mawrth 2020. 

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth y Mary Rose a Phrifysgol Abertawe. Cefnogir gan Oriel Science, Prifysgol Abertawe.


© Geoff Hunt, PPRSMA


Lawrllwythwch ein Adnodd Dysgu i Athrawon PDF Document Y Mary Rose_Cyfrwng Sylfaen-CA3_Adnodd Dysgu i Athrawon Cymraeg (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd


Wedi'i bweru gan GOSS iCM