Chwilio'r wefan
English

Arena Abertawe: Gwaith adeiladu cynnar yn mynd rhagddo

Mae gwaith adeiladu paratoadol yn mynd rhagddo ar gyfer Arena Ddigidol Abertawe sydd â lle i 3,500 o bobl.

RSarena300719

Mae contractwyr ar y safle'n paratoi ar gyfer prif gam y gwaith adeiladu a fydd yn cynnwys adeiladu'r cyfleuster blaengar ar ran o faes parcio presennol Heol Ystumllwynarth ger yr LC.

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Dyma ddechrau prosiect trawsnewidiol i Abertawe; mae miloedd o breswylwyr ac ymwelwyr yn rhannu'n cyffro ynghylch y cyfleoedd a'r manteision y bydd yn eu darparu iddynt.

"Mae cael y contractwyr ar y safle ar gyfer y gwaith paratoadol hwn yn gam mawr ymlaen ac, ar y cyd â newyddion a gafwyd yr wythnos diwethaf fod llywodraethau Cymru a'r DU wedi cytuno i ryddhau cyllid y Fargen Ddinesig ar gyfer prosiect Ardal Ddigidol Glannau a Dinas Abertawe, mae'n arwydd o gynnydd sylweddol i bobl Abertawe.

"Mae'n gyfnod pwysig gan ein bod yn cyflwyno prosiect a fydd yn annog trawsnewid canol dinas Abertawe a'i lwyddiant ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Mae prosiect yr arena'n datblygu'n gyflym. Mae'n bwysig i Abertawe, a bydd y cynlluniau'n dechrau dod yn fyw."

Bydd y cynllun arena'n rhan o gynllun trawsnewid gwerth £120 miliwn - a elwir yn Gam Un Abertawe Ganolog - a fydd hefyd yn creu cartrefi, unedau masnachol, Sgwâr Digidol, parcdir ar thema'r arfordir, pont lydan i gerddwyr dros Heol Ystumllwynarth a channoedd o leoedd parcio newydd.

Cyngor Abertawe sy'n cyflwyno'r cynllun, a bydd y prif gontractwr, Buckingham Group Contracting Ltd, yn ymwneud â'r gwaith paratoadol ar y safle.

RivingtonHark, a benodwyd gan Gyngor Abertawe, yw'r rheolwr datblygu ar gyfer Cam Un Abertawe Ganolog.

Llun: Arweinydd Cyngor Abertawe a Chadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe, Rob Stewart, ar safle arfaethedig Arena Ddigidol Abertawe a datblygiad cysylltiedig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM