Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt: Nyrs Ysgol

Dyddiad cau: 06/09/19, 10.00am. Gweinyddu a Threfniadaeth Gradd 6 SCP 11-17. 30 awr yr wythnos (8.30am - 3.30pm) / 39 wythnos y flwyddyn (£21,166 - £23,836 pro rata).

Bishopston Logo

Rydym yn awyddus i benodi aelod o staff sydd â chymwysterau addas i gyflawni rôl Nyrs Ysgol o fis Medi 2019 ymlaen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10.00am, 6 Medi, 2019.

Gellir lawrlwytho disgrifiad swydd a ffurflen gais fanwl o www.eteach.com neu www.bishopstonschool.com neu drwy anfon amlen wedi ei stampio.

Gellir dychwelyd ceisiadau drwy'r e-bost neu drwy'r post - Gofalwch eich bod yn talu'r stampiau priodol. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â michelle. box@swansea-edunet.gov.uk.

Bydd y swydd hon yn amodol ar wiriad datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM