Chwilio'r wefan
English

YG Pontarddulais: Cynothwywr Dysgu rhan amser a dros dro

Cyflog: Gradd 4 Pwynt 5 - 6 £18,795 i £19,171 (pro rata) (cyflog gwirioneddol £9,373 - £9,560). Rhan Amser: 39 wythnos Oriau: 21½ (3¾ awr y dydd/10.30 am - 2.15 pm dydd Llun - dydd Iau) a (6½ awr dydd Gwener 8.20 am - 3.35 pm gyda egwyl y bore a chinio). Eisiau Erbyn: Medi/Hydref 2019

Pontarddulais Comprehensive School Logo

Mae na gyfle i benodi Cynothwywr Dysgu rhan amser a dros dro.

Rydym yn chwilio am gydweithiwr brwdfrydig, profiadol gyda chymwysterau da gyda ' r gallu i weithio fel rhan o dîm cyfeillgar, cefnogol o fewn y Cyfleuster Addysgu Arbenigol (CAA), sy ' n gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol, dwys a lluosog. Byddai profiad o weithio gyda phlant oed cynnar/cynradd yn fanteisiol er mwyn deall a diwallu anghenion datblygiadol ein disgyblion.

Mae disgrifiad swydd manwl ar gael gyda'r ffurflen gais.

Mae rhagor o fanylion a ffurflen cais ar gael o'r ysgol neu yn syth o gwefan yr ysgol (www.pontcomp.co.uk)

Dyddiad cau: 13 Medi 2019 2.00pm           

Tynnu rhestr fer: 17 Medi 2019

Cyfweliad: 20 Medi 2019

Wedi'i bweru gan GOSS iCM