Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Grange: CALU dros dro

Dyddiad cau: 02/09/18. 15 awr. Yn ystod y tymor yn unig. Gradd 6 SCP 21-25. £21,116 - £23,836 (pro rata). Gwahoddir ceisiadau am swydd CALU Dros Dro i ddechrau cyn gynted ag y bo modd tan ddiwedd tymor yr haf 2020 i ddechrau.

Grange primary school logo

Rydym yn chwilio am CALU brwdfrydig, hyblyg a medrus (neu rywun sydd â SAC) sydd:

  • Yn gallu cefnogi addysgu a dysgu ar draws yr ysgol am 15 awr yr wythnos i ddechrau;
  • Yn ymrwymedig i ddisgwyliadau uchel o ran cynnydd ac ymddygiad;
  • Yn gallu darparu gwasanaeth cyflenwi tymor byr mewn dosbarthiadau drwy'r ysgol gyfan (e.e. amser arwain a rheoli ac absenoldeb staff);
  • Â dealltwriaeth o'r newidiadau yn y cwricwlwm yng Nghymru ac addysgeg yn unol â dull Donaldson;
  • Yn hyblyg a chefnogol ei ddull o ymdrin â gofynion newidiol.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Ddatgeliad Manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol a thystlythyrau boddhaol.

Llenwch ffurflen gais a llythyr ategol byr sy'n amlinellu eich profiad, eich cryfderau a'ch diddordebau gan gyfeirio at y swydd uchod.

Word Document Disgrifiad swydd - CALU (Ysgol Gynradd Grange) (Word, 50KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais: staff cefnogi a leolir mewn ysgolian (Word, 134KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u llenwi i'r ysgol â llaw neu drwy'r post (nid e-bost).

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Llun 2 Medi 2019
Cyfweliadau: dydd Llun 9 Medi 2019.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM