Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Addysgu Dwyieithog (dyddiad cau: 28/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata). Dros dro, rhan amser yn ystod y tymor yn unig (26 awr yr wythnos). Rydym yn ceisio penodi cynorthwyydd addysgu dwyieithog Arabeg-Saesneg rhan amser ar gontract cyfnod penodol o 02/09/2019 i gyflenwi dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Addysgu Dwyieithog
Rhif y swydd: RE.58195-V2
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata yn ystod y tymor yn unig)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Addysgu Dwyieithog (RE.58195-V2) (PDF, 835KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Adnoddau

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RE.58195-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 28 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yn ysgolion Abertawe i ddarparu cymorth dwyieithog Arabeg a Saesneg ar draws y cwricwlwm i ddysgwyr Saesneg fel iaith ychwanegol o gefndiroedd sy'n siarad Arabeg sydd wedi cyrraedd Abertawe trwy raglenni ailsefydlu ffoaduriaid - y Cynllun Ailsefydlu Personau Agored i Niwed neu'r Cynllun Ailsefydlu Plant Agored i Niwed.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cynorthwyo ysgolion i ddatblygu cysylltiadau cartref/ysgol cynhwysol ac effeithiol trwy ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd.

Mae'r swydd hon yn amodol ar Gais am Ddatgeliad Manylach i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM