Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol - Asesydd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau (dyddiad cau:28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso) / £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021 drwy gontract cyfnod penodol neu secondiad. Mae' n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio'n rhan o dîm trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol - Asesydd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau
Rhif swydd: SS.67504
Cyflog: £28,785 - £32,029 y flwyddyn (NQ) / £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad y swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Asesydd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau (SS.67504) (PDF, 552KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67504

Dyddiad cau: 5.00pm, 28 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Mae'n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio'n rhan o dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i gefnogi'r gwaith o weithredu asesiadau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol a bydd yn rhaid iddo gofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru, ynghyd â phrofiad o gynnal asesiadau a defnyddio sgiliau cyd-drafod er mwyn sicrhau'r canlyniad gorau i'r unigolyn.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â:

Wedi'i bweru gan GOSS iCM