Chwilio'r wefan
English

Rheolwr Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid (dyddiad cau: 28/08/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant, pobl ifanc yn eich cylch gwaith Cyfiawnder Ieuenctid, i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn a'u hatal rhag aildroseddu, efallai mai Cyngor Abertawe yw'r lle i chi.

Teitl y swydd: Rheolwr Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid
Rhif y swydd: SS.67475
Cyflog: £42,683 - £46,582 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Rheolwr Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid (SS.67475) (PDF, 859KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67475

Dyddiad cau: 5.00pm, 28 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Rydym yn hysbysebu ar gyfer Rheolwr Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid parhaol yn ein Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. Bydd gan yr ymgeisydd brofiad blaenorol o weithio ym maes Gwasanaethau Cyfiawnder Ieuenctid. Mae'r tîm yn gweithio ar draws y sir. Yn ddiweddar, rydym wedi ailgynllunio ein timau Plant a Theuluoedd yn unol â'r model adfeddiannu gwaith cymdeithasol er mwyn cynnig cymorth ychwanegol a datblygiad proffesiynol i reolwyr ymarfer.

Mae'n amser cyffrous i ymuno â'r gwasanaeth sydd newydd ei ffurfio yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe ac mae'n gweithio'n arloesol gan ddefnyddio Fframwaith Arwyddion Ymarfer Diogelwch, diogelu cyd-destunol a hyrwyddo diwylliant o ddulliau ateb sy'n canolbwyntio ar atebion. Mae pwyslais penodol ar weithio'n greadigol gyda phlant a phobl ifanc a phwyslais ar arferion cyfiawnder adferol. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n cydnabod pwysigrwydd gwaith uniongyrchol creadigol gyda phlant a phobl ifanc i sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed a'u bod yn deall ac yn cael eu cynnwys mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.

Mae Abertawe yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Mae'n ddinas glan y môr arloesol yng nghanol Dinas-ranbarth ehangach Bae Abertawe. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM