Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio 2 gweithiwr cymdeithasol i swyddi dros dro (dros dro tan 31 Awst 2020) sy'n canolbwyntio ar gynllunio ac adolygu gofal unigolion sy'n cael gwasanaethau ar hyn o bryd i gyflawni eu canlyniadau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (14).

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol
Rhif y swydd: SS.67526
Cyflog: £28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878-£36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Cymdeithasol (SS.67526 + SS.67527) (PDF, 853KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67526

Dyddiad cau: 5.00pm, 28 Awst 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd ymgeiswyr yn canolbwyntio ar unigolion sy'n cael cymorth gan Dîm Cymunedol Anableddau Dysgu Oedolion i ddatblygu pecynnau gofal unigol oddi mewn i fframwaith ymgynghori cadarnhaol a chynllunio ar y cyd. Bydd cynlluniau gofal yn anelu at alluogi pobl sydd ag anabledd dysgu i ddatblygu hyd eithaf eu potensial yn unigolion ac i sicrhau bod eu canlyniadau personol yn cael eu nodi a'u cefnogi i'w galluogi i ddod yn fwy annibynnol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM