Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol Pontio (dyddiad cau: 18/10/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer swydd dros dro (dros dro tan 31 Awst 2020) i ganolbwyntio ar blant sydd ag anableddau cymhleth mewn cyfleusterau gofal addysgol ac arbenigol sy'n debygol o symud i Wasanaethau Anableddau Dysgu Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion o fewn y 12 - 36 mis nesaf.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol Pontio
Rhif swydd: SS.67528
Cyflog: £28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878 - £36,876 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Cymdeithasol Pontio (SS.67528) (PDF, 849KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.67528

Dyddiad cau: 11.59pm, 18 Hydref 2019

Mwy o wybodaeth

Bydd rhaid i'r ymgeisydd ymgysylltu ag amrywiaeth o asiantaethau i geisio'r wybodaeth hon a chyflwyno'i ganfyddiadau ar ffurf gyson y cytunwyd arni er mwyn ategu'r broses o gynllunio adnoddau a datblygu gwasanaethau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM