Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddu Rhan-amser Dros Dro (dyddiad cau: 19/09/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro-rata). Dros dro am 12 mis. Mae swydd wag wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Cyllid Gweinyddu Gradd 5 yn y Ganolfan Ddinesig. Swydd un ran-amser (18.5 awr) yw hon.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddu
Rhif y swydd: SS.4808-V2
Cyflog: £19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddu (SS.4808-V2) (PDF, 844KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.4808-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 19 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Yn y rôl hon, bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth busnes i'r tîm Comisiynu a Chefnogi Pobl ar gyfer Atal, Llesiant a Chymorth.

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm sy'n dysgu'n gyflym, sy'n gallu cyflawni tasgau lluosog, sydd â phrofiad gweinyddol blaenorol gyda gwybodaeth ardderchog am becynnau TG e.e. Word, Excel a Chronfa ddata, ac sydd yn hyblyg ac yn gallu addasu yn ei ymagwedd wrth gynnal dull trefnus o gyflawni'r llwyth gwaith. Byddai profiad mewn gwasanaethau cymdeithasol o fantais.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafodaeth, ffoniwch Mark Davies ar 01792 637391.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM