Chwilio'r wefan
English

Cydlynydd Dros Dro Busnes Iechyd a Diogelwch a'r Gyllideb (am 12 mis) (dyddiad cau: 25/09/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch a Rheolaeth Frys a Llesiant swydd wag ar gyfer Cydlynydd Busnes, dros dro, amser llawn (37 awr), sy'n gweithio mewn gwasanaeth amrywiol, bywiog, sy'n n ceisio recriwtio Cydlynydd deinamig sy'n awyddus i gymryd y cyfle i ddatblygu gyda'r gwasanaeth.

Teitl y swydd: Cydlynydd Busnes Iechyd a Diogelwch a'r Gyllideb
Rhif y swydd: CX.1001-V2
Cyflog: £24,799 - £27,905 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cydlynydd Busnes Iechyd a Diogelwch a’r Gyllideb (CX.1001-V2) (PDF, 853KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Adnoddau

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd CX.1001-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 25 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Prif ddyletswyddau'r swydd yw darparu rheolaeth gyllidebol lawn ar draws y gwasanaeth, rhoi cymorth uniongyrchol i'r Rheolwr Iechyd, Diogelwch, Rheolaeth Frys a Llesiant Corfforaethol, cymryd rhan/arwain prosiectau mewnol fel y bo'n briodol a darparu rheoli llinell uniongyrchol ar gyfer staff gweinyddol y gwasanaeth.

Er mwyn cyflawni'r rôl hon yn llwyddiannus mewn gwasanaeth blaengar amrywiol, mae lefelau uchel o sgiliau cyfathrebu, technolegol a rhyngbersonol yn hanfodol yn ogystal â phrofiad o reoli, rhagweld, monitro a gweinyddu cyllidebau. Bydd cyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar draws y gwasanaeth i gynorthwyo ymhellach gyda'i ddatblygiad personol ac i gyfrannu at gyflawni'r amcanion corfforaethol a rhai'r gwasanaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Craig Gimblett ar 636620 neu e-bostiwch craig.gimblett@swansea.gov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM