Chwilio'r wefan
English

Diolch i wirfoddolwyr am gefnogi canolfannau cymunedol

Mae Cyngor Abertawe wedi diolch yn arbennig i rai o'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi o'u hamser eu hunain i gynnal y 38 o ganolfannau cymunedol sydd ar gael yn y ddinas.

centre_volunteers

Mae partneriaethau ar waith ar draws Abertawe sydd wedi gweld pwyllgorau rheoli gwirfoddol yn cynnal yr adeiladau, sy'n cael eu defnyddio'n fawr, o ddydd i ddydd.

Yn ogystal â diogelu dyfodol y canolfannau yn ystod cyfnodau o galedi, mae hefyd wedi helpu i sicrhau buddsoddiad newydd oherwydd gall y pwyllgorau ddod o hyd i arian ychwanegol nad yw ar gael i'r cyngor.

Erbyn hyn mae gan rai ohonynt geginau masnachol ac mae gwelliannau eraill yn cynnwys toiledau, lloriau a chyfarpar newydd.

Yn ddiweddar, cafwyd bwffe a chyflwyniad yn un o'r canolfannau hynny, sef Canolfan Gymunedol Pen-lan, er mwyn arddangos buddsoddiad newydd, ac roedd gwirfoddolwyr o bob rhan o Abertawe'n bresennol.

Mae Linda a Steve Bolchover yn helpu i reoli Neuadd y Rechabiaid yn Nhre-gŵyr.

Meddai Linda, "Mae'n waith caled ond rydym yn ei fwynhau, ac mae ymdeimlad mawr o gyflawniad wrth weld y neuadd yn edrych yn dda ac yn cael ei defnyddio gan y gymuned."

Meddai Andrew Stevens, Aelod y Cabinet dros Gymunedau Gwell, "Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu cydnabod a diolch i rai o'r gwirfoddolwyr sy'n gwneud gwaith anhygoel wrth gadw'n canolfannau cymunedol i fynd."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM