Chwilio'r wefan
English

Safonau Masnach yn gweithredu i atal gwerthu cyllyll yn anghyfreithlon

Bydd Safonau Masnach yn Abertawe'n parhau i gynnal profion prynu yn y ddinas i atal siopau rhag gwerthu cyllyll i bobl ifanc dan 18 oed.

knife sales

Mae Safonau Masnach Cyngor Abertawe wedi cynnal ymgyrchoedd yn flaenorol fel rhan o'r ymgyrch troseddau cyllyll genedlaethol - 'Ymgyrch Sceptre' - lle gofynnwyd i bobl ifanc (dan 18 oed) fynd i mewn i siopau yn y ddinas i brynu cyllyll.

Yn y DU, mae'n anghyfreithlon i werthu cyllyll i unrhyw un dan 18 oed ond bai ei bod yn gyllell sy'n plygu â llafn sy'n llai na thair modfedd.

Yn ystod 2018, daliwyd nifer o siopau yn Abertawe yn gwerthu cyllyll i bobl ifanc dan oed.

Ar ôl cwblhau Ymgyrch Sceptre, plediodd Home Bargains yn euog i werthu cyllyll yn anghyfreithlon yn Abertawe ym mis Mai a mis Medi 2018, ac fe'i gorchmynnwyd i dalu gwerth dros £22,000 o ddirwyon a chostau.

Meddai Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd, "Mae'n bwysig ein bod yn parhau â'r gwaith hwn a sicrhau bod siopau mawr neu fach yn gweithredu'n gyfrifol, gan sicrhau nad oes unrhyw bobl ifanc dan 18 oed yn gallu cerdded allan o siop gyda chyllell a allai gael ei defnyddio i gyflawni trosedd.

Mae'r cyhoeddiad y bydd profion prynu'n parhau yn Abertawe yn dilyn y data diweddaraf a ddarparwyd gan y Safonau Masnach Cenedlaethol, a ddarparodd ganlyniadau o Ymgyrch Sceptre rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019.

O'r 2,231 o brofion a gynhaliwyd gan Safonau Masnach yng Nghymru a Lloegr rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2019, roedd manwerthwyr wedi methu atal gwerthu cyllell i blentyn ar 344 o achlysuron gwahanol (15%). Roedd Poundland, Home Bargains, Asda a Tesco wedi gwerthu cyllyll i blant o leiaf 15 gwaith yr un yn ystod y profion. Mae rhai manwerthwyr wedi cymryd camau gweithredu ers i'r profion ddechrau i gyflwyno camau newydd i helpu i atal gwerthu cyllyll i blant.

Meddai'r Arglwydd Toby Harris, Cadeirydd Safonau Masnach Cenedlaethol, "Mae cyfyngu ar werthu cyllyll i blant yn amlwg yn fater anodd i fanwerthwyr, yn enwedig y rheini â nifer mawr o siopau, staff a phartneriaid darparu, ac rwy'n ymwybodol bod llawer o fanwerthwyr yn gweithio'n galed iawn i hyfforddi staff a chyflwyno gweithdrefnau cadarn i atal llif cyllyll i blant."

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM