Chwilio'r wefan
English

Archifydd (dyddiad cau: 18/09/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i ymuno â'i dîm ei yn y Ganolfan Ddinesig, Abertawe. Swydd ran-amser i'w rhannu yw hon (2 ddiwrnod yr wythnos).

Teitl y swydd: Archifydd
Rhif y swydd: RG.3005
Cyflog: £24,799 - £27,905 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Archifydd (RG.3005) (PDF, 837KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RG.3005

Dyddiad cau: 5.00pm, 18 Medi 2019

Mwy o wybodaeth

Byddwch yn Archifydd cymwysedig sy'n mwynhau gweithio gyda'r cyhoedd ac wedi ymrwymo i ddatblygu'r gwasanaeth. Byddwch yn gyfrifol am oruchwylio ein hystafell chwilio gyhoeddus, gan dderbyn eitemau'n ffurfiol a chatalogio archifau, rhoi cyngor proffesiynol a hyrwyddo gwasanaeth i'r gymuned.

Byddwch yn meddu ar sgiliau TGCh cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol rhagorol ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel. Yn gweithio yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe, bydd hefyd yn ofynnol i chi weithio yn ein pwynt gwasanaeth yng Nghastell-nedd ac weithiau y tu allan i oriau gydag ein hagor hwyr neu gydag ymweliadau grŵp.

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch ag Andrew Dulley neu Kim Collis ar 01792 636589.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM