Chwilio'r wefan
English

Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo ar gyfer safle newydd i ysgol gynradd Gymraeg

Mae cynlluniau am safle newydd ar gyfer ysgol gynradd Gymraeg lwyddiannus â lleoedd ychwanegol ar gyfer disgyblion a chanolfan Dechrau'n Deg wedi'u cymeradwyo'n unfrydol gan gynghorwyr.

Tirdeunaw_artist

Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Abertawe wedi rhoi caniatâd cynllunio llawn ar gyfer adeiladau o'r radd flaenaf newydd ar gyfer YGG Tirdeunaw yn amodol ar amodau.

Caiff yr ysgol, a ariennir gan y cyngor a Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif, ei hadeiladu ar dir ger Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe ac, er y byddant o bosib yn rhannu'r cyfleusterau chwaraeon newydd a gwell, byddant yn aros ar wahân.

Lleolir YGG Tirdeunaw ger hen safle Ysgol Uwchradd Daniel James yn Heol Ddu ar hyn o bryd a disgwylir y bydd yr adeilad newydd, sydd llai na milltir o'r safle presennol ac mewn lleoliad mwy canolog ar gyfer mwyafrif y disgyblion presennol sy'n mynychu'r ysgol, yn barod yn 2021.

Mae'r ysgol bresennol yn darparu 420 o leoedd amser llawn a 60 o leoedd meithrin ond nid yw'r adeiladau'n addas ar gyfer y nifer gynyddol o leoedd yn yr ysgol erbyn hyn.

Bydd yr adeilad newydd yn darparu 525 o leoedd ar gyfer disgyblion amser llawn a 75 o leoedd meithrin ynghyd â menter Dechrau'n Deg.

Meddai'r Cyng. Jennifer Raynor, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "Pan fydd wedi'i gorffen, bydd yn darparu cyfleusterau newydd a gwell ar gyfer disgyblion ac athrawon ac yn gwella darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer y blynyddoedd cynnar yn yr ardal yn sylweddol.

"Mae cyfleoedd i ddatblygu cyfleusterau chwaraeon gwell ar gyfer YGG Tirdeunaw ac YG Bryn Tawe yr ydym yn archwilio iddynt ar hyn o bryd, yn ogystal â threfniadau casglu a gollwng gwell ar gyfer disgyblion a rhieni yn y ddwy ysgol fel rhan o'r broses gynllunio."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM